Česká verze |Deutch version |English version
Úvod - Okolí
Okolí

Nabídka sportovních aktivit :

  • Plavecké bazény, zimní stadion
  • Tenisové kurty, fotbalový stadion
  • Kuželky, bowling,
  • Posilovna
  • Squash

Hrady a zámky v okolí Benešova

Hrad Konopiště byl založen kolem r. 1294.  V průběhu staletí se v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů: např. Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, po bitvě na Bílé Hoře na krátkou dobu Albrecht z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lobkovicové a další.
V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d´Este, od r. 1896 následník císařského trůnu. Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, jednak vlastní sběratelskou činností.


Zámek se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné. 

2 km -> směr Praha
Více informací o zámku Konopiště  - klikněte zde.


Zámek Jemniště je nádherný barokní zámek, vystavěný v 18. století. I tento zámek byl v 90. letech vrácen původním majitelům, rodině Sternbergů. Interiéry zámku jsou vybaveny dobovým nábytkem, sbírkami porcelánu a střelnými zbraněmi. K nejcennějším pokladům patří zámecká kaple sv. Josefa.
Zámek obklopuje anglický park, kde pobíhají volně pávi a okrasné vodní ptactvo.
Okolí zámku doplňuje francouzská zahrada a nádherné nádvoří, kde mohou návštěvníci zámku posedět v kavárně ve stylu 30. let.


15 km -> směr Praha
Více informací o zámku Jemniště - klikněte zde.
Hrad Český Šternberk byl  postaven před více než 760 lety na ostrém skalnatém břehu středního toku řeky Sázavy. V minulosti  byl hrad několikrát přestavován a dostavován, tak jako většina českých hradů. Jeho raně gotická podoba je dnes vidět v jádru stavby. Ve 14. století byl zdokonalen obranný systém hradu stavbou obranné věže na severu hradu, která byla s hradem spojena hradbou. Během 15. a 16. století byl hrad královským vojskem poškozen a prošel několika opravami.

Opět byl zlepšen obranný systém a z důvodu malé obranyschopnosti z jižní strany byla postavena jižní předsunutá (a dodnes velmi dobře zachovaná) bašta, takzvaná hladomorna. Na hradě pracoval v 17. století také italský štukatér Carlo Brentano. Poslední zásadní úpravou prošel hrad roku 1751 kdy byl dostaven dolní zámek hradu při ohradní zdi.

20 km -> směr Praha
Více informací o Českém Šternberku - klikněte zde.